GDPR


Språkbruket Education AB

Kunduppgifter
Genom att kontakta Språkbruket Education AB accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina kunduppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt. Vi säljer eller vidare/ger aldrig våra kunduppgifter till tredje part. Språkbruket Education AB arbetar ansvarsfullt med behandlingen av kunduppgifter. Kunduppgifterna behandlas av oss för att kunna arbeta med våra kunder samt vid tillfällen med utskick och nyhetsbrev. I följande länk finns information och summering av dataskyddsförordningen (GDPR) som du hittar här.
Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna arbeta med våra kunder samt svara på frågor lagrar vi eventuellt namn, företagsadress, företagstelefonnummer och företagets e-postadress. Vi förutsätter att det är dessa uppgifter som våra kunder använder sig av. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all kundinformation som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
Rätten att bli glömd
Du kan som fysisk person när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).
Ansvarig för dataskydd
Språkbruket Education AB är ansvarig för lagring och behandling av kunduppgifter och ser till att reglerna efterföljs. Ändringar till de Allmänna Villkoren Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med kontakt eller besök på webbplatsen.